• img

  Препознајмо вршњачко насиље

  Ученици петог разреда, чланови тима за вршњачко насиље, су припремили едукативни чланак о вршњачком насиљу.

  Више
 • img

  Онлајн Фестивал науке

  Промоција науке кроз забаву и дружење али и одлична прилика да ученици демонстрирају стечена знања извођењем великог броја научних експеримената. Фестивал науке се одржава сваке школске године а домаћини су ученици виших разреда са својим наставницима.

  Ове године фестивал се одржава у виртуелном окружењу.

  Више
 • img

  Највећа основна школа у Срему

  Једна од 20 највећих основних школа у Србији. Нашу школу похађа више од 1300 ученика са територије Нове Пазове. За организацију и реализацију наставе ангажовано је 120 запослених, од тога 80 наставника.

  Више
 • img

  Здрави животни стилови

  Са циљем развијања и неговања здравих животних стилова "Сајам здраве хране" сваке године организују ученици нижих разреда са својим учитељима уз активно учешће мама, тата, бака, дека и свих заинтересованих.

  Више
 • img

  Еко-школске активности

  Иако су најмлађи у школи, ученици нижих разреда су веома активни у школском животу. Кроз песму и игру обележавају еколошке датуме и позивају на одговорно понашање према човековој околини и природним ресурсима.

  Више

О школи

Основна школа “Растко Немањић – Свети Сава” основана је решењем 1980. године као јединствена основна школа под именом “Младост”. Одлуком запослених у школи и решењем Министарства просвете, школа мења име 1996. године у “Растко Немањић – Свети Сава”. Школу похађају сви ученици са територије месне заједнице Нова Пазова. Школска зграда се налази у Његошевој бр. 4, поседује специјализоване учионице, учионице са припремним просторијама – кабинетима, зборница, кухиња, трпезарија, свечана и фискултурна сала као и школска библиотека. Ове школске године школу похађа 1260 ученика распоређених у 47 одељења. Настава се одвија у две смене а за организацију и реализацију наставе је задужено 120 запослених, од тога 80 наставника.

Упис ученика у први разред школске 2022/23. године

Министарство просвете, науке и технолошког paзвoja уз подршку
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из
године у годину, како родитељима / другим законским заступницима ученика (у
дапем тексту: родитељ), тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају
активности у вези са уписом деце у школу.
И ове године ћe родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за
упис и тестирање детета у Основној школи, као и сама апликација овлашћеним
лицима.

У складу са тим обавештавамо Вас:

Родитељима ћe за електронско заказивање термина апликација
бити доступна од 21. марта до 31. маја 2022. године.
Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, вeћ се
одлучи да позове школу, то ће заказивање уместо њега, учинити овлашћено лице
школе.
Контакт телефон је: 062/ 570-276,
мејл: skolaosnovna2020@gmail.com
У телу мејла упишите: 
име и презиме детета и ЈМБГ 
име и презиме родитеља и ЈМБГ
и број телефона.
Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина, могу се поставити на
контакт телефон Министарства просвете: 0117350557
Упис ученика у први разред Основне школе, у складу са заказаним
терминима, обављаће се у периоду од 01. априла до 31. маја 2022. године. Истог
дана he педагог или психолог извршити тестирање ученика.
Родитељ приликом уписа детета у школу не треба да доноси ниједан
документ у папирпом облику — подаци из матичник књига рођених, евиденције
пребивалишта, здравственог информационог система се прибављају по службеној
дужности, електронски путем, као и податак о похађању припремног
предшколског програма, посредством ЈОБ-а. Изузетно, ако је лекарски преглед
обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно
да га родитељ донесе у школу. 

Упис ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину

Информације о упису у средње школе