ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ОШ „ Растко Немањић- Свети Сава „
Нова Пазова

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.ГОДИНЕ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ПОЧИЊЕ 1.СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ  (уторак )

РАСПОРЕД СМЕНА:

СМЕНА Б- ПРЕ ПОДНЕ У 7.30

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊА

Мала школа, Кнез  Михаиолова 15

4.-4 и 6

Анекс(велика школа)

4.-1,2,3 и 4.-5

Други спрат

2.-1,2,3,4,5,6,7

Предметна настава

5.-4,5,6,
6.-4,5,6,7
7.-4,5,6,7
8.-4,5,6

СМЕНА А
ПО ПОДНЕ-  у13.30

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊА

 

 

АНЕКС- ВЕЛИКА ШКОЛА

1.-1,2,3,4,5,6

ДРУГИ СПРАТ- ВЕЛИКА ШКОЛА

3.-1,2,3,4,5,6,7

Предметна настава

5.-1,2,3;
6.-1,2,3;
7.-1,2,3;
8.-1,2,3;

ПРОЗИВКА ЂАКА ПРВАКА У   ПОНЕДЕЉАК, 31.08. 2015. година    у 18.00 часова  у  школском дворишту из Његошеве улице.

СВИМ УЧЕНИЦИМА, СРЕЋНУ И УСПЕШНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ, 
ЖЕЛЕ УЧИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ ШКОЛЕ!

 
  Google+