Блог

img

САСТАНАК ШКОЛСКИХ ТИМОВА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА СТАРОЈ ПАЗОВИ

15. новембар 2016.

Нова Пазова

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Педагошким друштвом Србије и УНИЦЕФ-ом је сачинило изузетно применљив и сликовит приручник Дигитално насиље - превенција и реаговање, који је намењен свим педагошким радницима, посебно школским тимовима за заштиту ученика од насиља. Обука и подела Приручника су део активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Групе за заштиту од насиља и дискриминације и Школске управе Нови Сад на подршци школама у циљу унапређивања квалитета рада у области превенције и реаговања на насиље, злостављање, занемаривање и злоупотребу у образовно-васпитним установама у Републици Србији.
Наша школа је, 15.11.2016. године, била домаћин одржане обуке „Оснаживање школских тимова за заштиту ученика од дигиталног насиља“- обуке за примену приручника Дигитално насиље - превенција и реаговање намењене члановима школских тимова за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања свих основних и средњих школа сремске општине. Окупљеним представницима директорима школа и члановима школских тимова, Златица Јовић, просветна саветница Школске управе Нови Сад, представила је приручник Дигитално насиље - превенција и реаговање и реализовала и консултативно-саветодавни блок на тему израде индивидуалних планова заштите за ученике који учестало крше правила понашања и чине неке облике вршњачког насиља.
Утисак је да је тема која је разматрана на овом скупу од изузетног значаја и интересовања за све представнике школа као и да постоји потреба за наставком оваквог вида сарадње и обуке, о чему говори не само велики одзив полазника, којих је било више од педесет већ и њихово активно учешће у дискусији.

Руководилац Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Јасминка Марковић, стр.сарадница, психолог