Контакт

ОШ "Растко Немањић - Свети Сава"

Особе за контакт

директор: Александра Адамовић

помоћник директора: Петар Филиповић

секретар: Драгољуб Благојевић

шеф рачуноводства: Бранка Благојевић

педагог: Катарина Ђого

психолог: Мина Јовковић

дефектолог: Душанка Маркешевић

Адреса

Његошева 4, Нова Пазова 22330

Телефон: +381 22 321301

Факс: +381 22 321497

Email: svetisava.npazova@gmail.com